Categorized as: Ukategorisert

Endelig er våre nye lokaler offisielt åpne!

Lørdag 3. september åpnet vi offisielt vårt nye treningslokale i Strandgata 1C i Nordre Brukar. På dagtid var det snorklipping med styret, Grandmaster Cho Won Sup, Ringerikes blad og et knippe viktige samarbeidspartnere, og spesielle gjester. Når kvelden kom var det en hyggelig banket med middag og fest med klubbens voksne. Dette lokalet har vi jobbet for i mange år, og tusenvis av dugnadstimer har gått med til å få dette fantastiske lokalet til det det er i dag. Nå gleder vi oss til trene hardt og nyte frukten av arbeidet mange, mange år fremover!

Trond Schieldrop har skrevet om prosjektet i Ringeriksavisa, det kan du lese her

Les hva Ringerikes blad skrev om vår offisielle åpning og prosjektet her

Se bilder fra åpningen under

Nytt medlemssystem

Ringerike TKD klubb får nytt medlemssystem. Det er besluttet nasjonalt at alle klubber tilhørende Norges idrettsforbund skal over på dette systemet og noe klubben bare må følge. Dette vil medføre at alle eksisterende medlemmer må over i det nye systemet. Dette vil medføre litt arbeid for oss alle, men dette skal vi få til. Det vil bli sendt ut mer informasjon snarlig til dere alle. Det er en jobb som må gjøres av klubben først før vi får startet opp nytt system.

For våre nybegynnere så vil det si at vi ikke får registrert dere inn som medlemmer nå men må vente til klubben er lagt inn i nytt system. Men så lenge du er registrert i Spond så har vi kontroll og vil sende ut informasjon til dere der.

mer informasjon sendes ut så fort det er klart via e-post/Spond.

 

Vi er klare for sesongstart!

Vi i Ringerike Taekwondo klubb er klare for ny sesong og ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen til trening i nye lokaler i Strandgata 1C. Vi gleder oss veldig til å gå løs på en sesong mindre preget av Covid-19 og mye treningsglede, konkurranser og moro!

Vi har gjort en liten endring i treningsopplegget for ungdom og voksen, hvor hver uke nå vil bestå av én trening for kun ungdom, én trening for kun voksne og én trening for begge gruppene sammen. Vi tror og håper dette vil fungere bra! Sesongstart er i uke 33 og  treningsplanene for høstsesongen finner du her.

Hvis du ønsker å begynne å trene hos oss, så ta kontakt!

Mer informasjon om sommerens gradering

Hei alle sammen

Vi er klare for gradering lørdag 12.06.2021 for barn 1 på lørdag i tidsrommet 1000-1200 og for gruppe ungdom -20 år i tidsrommet 1400- ca.1600.

Regler for smittevern i idretten har endret seg mye i løpet av det siste året og jeg har lest meg opp i dag på gjeldene regler og drøftet litt med styret og har kommet til at vi kan invitere noen foreldre til å se på graderingen. For å gjøre dette på en måte slik at vi er innenfor reglene og alle som kommer kan føle seg trygge så har vi valgt å innføre følgende tiltak.

Barn 1

Hvert barn kan ha med seg én foresatt. Den foresatte skal bruke munnbind og kan oppholde seg i den sosialedelen av vårt nye lokale. Det er 13 barn påmeldt, så dere vil bli max 13 personer i lokalet. Det er tilgjengelig både munnbind og antibac ved inngangen til lokalet og det er stoler til å sitte på for de foresatte slik at dette mener vi skal være veldig trygt og innenfor reglene.

Det er skillevegg med glass og fult innsyn mellom sosialdelen og treningshallen :).

Gruppe -20 år

Her kan også hver deltager ta med én foresatt. Det er 7 som skal gradere og en av de foresatte skal være med å gjennomføre graderingen. Slik at det blir max 6 personer som ser på graderingen. De kan da velge om de ønsker å bruke munnbind, da det skal være lett for dem å kunne holde en meter eller mer avstand til hverandre.

Klubbens nye lokale

Klubbens nye lokale ligger under bybrua ved fossen. Inngangen er fra parken. Vi er nærmeste nabo til Gledeshuset med inngang fra parken. Dere vil se en nyoppført platting som leder inn til lokalet.

Det er noen småting som gjenstår før lokalet er helt ferdig. Men treningshallen er klar og vi har lyst til å invitere dere på en gradering og besøk i den nye hallen. I løpet av sommeren vil vi gjøre det siste småtingene som mangler.

Parkering er offentlig parkering i nærområdet. Det er mange plasser ved Glade hjul og det er mange plasser på stormarkedet. For de som vil gå litt, så er det også mulig å parkere gratis ved Petersøya og det er ofte noe ledig plass ved Hønefoss Skole.

Gradering Tiger og barn 2

Det vil bli sendt ut informasjon vedrørende gradering for Tiger og Barn 2 som vil bli gjennomført til uken i Ringerikshallen.

Vi åpner treningen for de under 20 år.

Gode nyheter.

Da er det besluttet at de under 20 år i Ringerike igjen kan trene innendørs. Klubben åpner derfor opp for trening med de midlertidige treningstidene vi har hatt en god stund nå fra mandag 12.04.2021. Vi gleder oss til å se dere på trening igjen.

Styret/instruktørene har besluttet at instruktørene i klubben vil bruke munnbind under treningen en periode fremover. Dette som et ekstra tiltak nå som vi får lov til å starte opp igjen. Vi vil fortløpende vurdere om dette har noe for seg og hvor lenge vi skal opprettholde dette.

Mer informasjon om tiltak i Ringerike kommune finer du på kommunes nettsted om Korona: https://www.ringerike.kommune.no/korona/

 

 

 

Ingen trening før etter 11.04.2021

Klubben må stenge alle treninger fra og med 16.03.2021 og til og med 11.04.2021. Dette på grunn av Nasjonale føringer for smittevern. 

Dette er veldig kjedelig for klubben, men vi har ikke noe valg og må som alle andre bidra i denne nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av Korona pandemien.

Følg med på vår facebook side. Husk det er lov til å trene alene og så gleder vi oss til å starte opp igjen klubben og se alle sammen. Vi takker alle som støtter klubben ved å betale medlemskontigent. Vi er veldig glade for dette slik at vi har en stor og sterk klubb når pandemien er over. 

 

Oppstart trening utsatt til 19.01.2021

Klubben må dessverre utsette oppstart av trening for sesongen til tidligst 19.01.2021. Dette på grunn av føringer gitt av myndighetene den 3.1.2021. Det vil derfor ikke være organisert trening i regi av klubben før vi sender ut ny informasjon. Dette er veldig kjedelig, men vi må gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden.

Følgende føringer er gitt.

Klubben vil fortløpende følge med og åpne klubben opp så fort dette er mulig. Har du noen spørsmål så ta kontakt.

Lokal korona-forsikrift

Ringerike kommune har innført en lokal korona-forskrift. Denne er gjeldene fra 25.12.2020 til og med 13.01.2021.

Dette får følger også for Ringerike taekwondo klubb. Medlemmer som er 20 år og eldre kan ikke møte på trening før tidligst 14.01.2021. Klubben starter opp trening 04.01.2021 etter våre midlertidige retningslinjer av 20.08.2020. Vi vil følge samme treningsgrupper og partier. Medlemmer fra fylte 20 år kan likevel ikke delta på trening før 14.01.2021.

Klubben vil følge nøye med på informasjon fra kommunen.

https://www.ringerike.kommune.no/korona/aktuelt/lokal-koronaforskrift/

Informasjon om venteliste på nye medlemmer

Vi har dessverre venteliste på både tiger- og på barnepartiet. Dette er på grunn av begrensninger på hvor mange vi kan ha på trening.

Vi har plass til flere på ungdom og voksen-gruppen. Dette er de som går på ungdomsskolen og eldre.
Vi håper å kunne tilby plass til flere barn over nyttår. Vi vil da gi tilbud til de som står på ventelisten først.