Categorized as:

Mitt varsel

Ringerike Taekwondo klubb ønsker at vår klubb skal være et godt og sikkert sted å være for alle.

Vi har nå fått på plass idrettens varslingsportal og den finner du øverst til venstre på vår hjemmeside. Her finner du også informasjon om hva dette er og hvordan eventuelt varsle. I Ringerike TKD klubb vil varlet først bli lest av styreleder Geir Karlsen. Artsiom Stalmakov er også saksbehandler i systemet og sammen beslutter de videre tiltak rundt varsler.

Hvordan varsle om kritikkverdige forhold

 

Nytt medlemssystem

Ringerike TKD klubb får nytt medlemssystem. Det er besluttet nasjonalt at alle klubber tilhørende Norges idrettsforbund skal over på dette systemet og noe klubben bare må følge. Dette vil medføre at alle eksisterende medlemmer må over i det nye systemet. Dette vil medføre litt arbeid for oss alle, men dette skal vi få til. Det vil bli sendt ut mer informasjon snarlig til dere alle. Det er en jobb som må gjøres av klubben først før vi får startet opp nytt system.

For våre nybegynnere så vil det si at vi ikke får registrert dere inn som medlemmer nå men må vente til klubben er lagt inn i nytt system. Men så lenge du er registrert i Spond så har vi kontroll og vil sende ut informasjon til dere der.

mer informasjon sendes ut så fort det er klart via e-post/Spond.

 

Gradering sommer 2021

Gradering sommer 2021

Klubben har besluttet at vi skal kjøre en gradering før sommerferien. Dette året har vært litt spesielt så vi må gjøre noen tilpassinger. Vi har alle hatt noen perioder hvor vi ikke kunne trene. Men innenfor den tiden vi har hatt åpent har noen trent mye og derfor mener vi at de skal få lov til å gradere dersom de ønsker.

For å gradere dette ½ året setter vi følgende krav.

Tiger                                       Alle som har lyst kan gradere.

Barn 1                                  Du bør ha deltatt på minimum 6 treninger.

Barn 2                                  Du bør ha deltatt på minimum 10 treninger.

Gruppe under 20 år       Du må ha minimum 10 treninger for å gradere.

Over 20 år                         Ingen gradering denne sesongen.

 

Er du i tvil om du kan gradere så ta kontakt med Geir via ringeriketkd@gmail.com eller spør en av instruktørene i klubben så kan de sjekke oppmøtelista. Husk det er fortsatt noen treninger igjen av sesongen.

Det vil komme informasjon om priser og påmelding på hjemmesiden og via facebook snarlig. Følg med.

 

Gradering i Ringerikshallen

Tiger

  1. juni. Vi avslutter sesongen i Ringerikshallen med gradering istedenfor siste trening.

Barn 2

  1. juni. Vi avslutter sesongen i Ringerikshallen med gradering istedenfor siste trening.

 

Gradering i Ringerike TKD klubb nye lokaler (Strandgata 1 C)

Barn 1

Lørdag 12. juni klokken 1000 – 1200

Gruppe under 20 år

Lørdag 12. juni klokken 1400 – 1700

 

 

Vi åpner treningen for de under 20 år.

Gode nyheter.

Da er det besluttet at de under 20 år i Ringerike igjen kan trene innendørs. Klubben åpner derfor opp for trening med de midlertidige treningstidene vi har hatt en god stund nå fra mandag 12.04.2021. Vi gleder oss til å se dere på trening igjen.

Styret/instruktørene har besluttet at instruktørene i klubben vil bruke munnbind under treningen en periode fremover. Dette som et ekstra tiltak nå som vi får lov til å starte opp igjen. Vi vil fortløpende vurdere om dette har noe for seg og hvor lenge vi skal opprettholde dette.

Mer informasjon om tiltak i Ringerike kommune finer du på kommunes nettsted om Korona: https://www.ringerike.kommune.no/korona/

 

 

 

Ingen trening før etter 11.04.2021

Klubben må stenge alle treninger fra og med 16.03.2021 og til og med 11.04.2021. Dette på grunn av Nasjonale føringer for smittevern. 

Dette er veldig kjedelig for klubben, men vi har ikke noe valg og må som alle andre bidra i denne nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av Korona pandemien.

Følg med på vår facebook side. Husk det er lov til å trene alene og så gleder vi oss til å starte opp igjen klubben og se alle sammen. Vi takker alle som støtter klubben ved å betale medlemskontigent. Vi er veldig glade for dette slik at vi har en stor og sterk klubb når pandemien er over. 

 

Oppstart trening utsatt til 19.01.2021

Klubben må dessverre utsette oppstart av trening for sesongen til tidligst 19.01.2021. Dette på grunn av føringer gitt av myndighetene den 3.1.2021. Det vil derfor ikke være organisert trening i regi av klubben før vi sender ut ny informasjon. Dette er veldig kjedelig, men vi må gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden.

Følgende føringer er gitt.

Klubben vil fortløpende følge med og åpne klubben opp så fort dette er mulig. Har du noen spørsmål så ta kontakt.

Lokal korona-forsikrift

Ringerike kommune har innført en lokal korona-forskrift. Denne er gjeldene fra 25.12.2020 til og med 13.01.2021.

Dette får følger også for Ringerike taekwondo klubb. Medlemmer som er 20 år og eldre kan ikke møte på trening før tidligst 14.01.2021. Klubben starter opp trening 04.01.2021 etter våre midlertidige retningslinjer av 20.08.2020. Vi vil følge samme treningsgrupper og partier. Medlemmer fra fylte 20 år kan likevel ikke delta på trening før 14.01.2021.

Klubben vil følge nøye med på informasjon fra kommunen.

https://www.ringerike.kommune.no/korona/aktuelt/lokal-koronaforskrift/

Utetrening frem mot sommeren

Frem mot sommerferien vil det være utetreninger (med værforbehold)

Vi legger ut program for en uke av gangen. Det vil være trening for ungdom- og voksengruppen samt for barn. Tigergruppen vil ikke bli startet opp før etter sommerferien. Følg med her på hjemmesiden eller på facebook for treningstider.

Til alle medlemmer.

Til alle medlemmer i Ringerike TKD klubb.

Vi er alle inne i en vanskelig tid. Den pågående pandemien rammer hver enkelt en av oss på forskjellige måter. Også klubben er rammet ved at vi ikke kan møtes for å trene. Styret gjennomførte for første gang et styremøte 2.4.2020 via Teams for å drøfte situasjonen for klubben og hva vi skal gjøre.

Styret har besluttet følgende.

  • Klubben stengte all trening 12.3.2020 etter pålegg fra myndighetene som alle andre idrettslag som driver organisert idrett i Norge.
  • Klubben følger de til enhver tid gjeldene føringer fra myndighetene og de anbefalingene Norges Idrettsforbund har for idrettslag.
  • Styret vil samles til et nytt styremøte etter påske for da å drøfte veien videre. Klubben vil være stengt til styret har tatt en ny vurdering. Vi vil gi ut ny informasjon etter dette.
  • Siden vi ikke har mulighet til å gjennomføre treninger vil klubben fryse kontingentene til alle våre medlemmer som ønsker dette. Bare send en e-post med navn på medlem til post@ringeriketkd.no så vil vi fryse medlemskontingenten omgående.
  • Ønsker du å støtte klubben gjennom denne vanskelige tiden så kan du også fortsette å betale medlemskontingent. Du trenger da ikke å ta kontakt med klubben.

Klubbens tanker går først og fremst ut til våre medlemmer og deres familie. Vi håper at vi om ikke så alt for lenge kan møtes og trene sammen igjen. Frem til det så ber vi dere ta godt vare på dere selv og familien.

 

Styret Ringerike TKD

02.04.2020