Sesong start høsten 2018 - Ringerike Taekwondo Klubb