Archive for april, 2020

Til alle medlemmer.

Til alle medlemmer i Ringerike TKD klubb.

Vi er alle inne i en vanskelig tid. Den pågående pandemien rammer hver enkelt en av oss på forskjellige måter. Også klubben er rammet ved at vi ikke kan møtes for å trene. Styret gjennomførte for første gang et styremøte 2.4.2020 via Teams for å drøfte situasjonen for klubben og hva vi skal gjøre.

Styret har besluttet følgende.

  • Klubben stengte all trening 12.3.2020 etter pålegg fra myndighetene som alle andre idrettslag som driver organisert idrett i Norge.
  • Klubben følger de til enhver tid gjeldene føringer fra myndighetene og de anbefalingene Norges Idrettsforbund har for idrettslag.
  • Styret vil samles til et nytt styremøte etter påske for da å drøfte veien videre. Klubben vil være stengt til styret har tatt en ny vurdering. Vi vil gi ut ny informasjon etter dette.
  • Siden vi ikke har mulighet til å gjennomføre treninger vil klubben fryse kontingentene til alle våre medlemmer som ønsker dette. Bare send en e-post med navn på medlem til post@ringeriketkd.no så vil vi fryse medlemskontingenten omgående.
  • Ønsker du å støtte klubben gjennom denne vanskelige tiden så kan du også fortsette å betale medlemskontingent. Du trenger da ikke å ta kontakt med klubben.

Klubbens tanker går først og fremst ut til våre medlemmer og deres familie. Vi håper at vi om ikke så alt for lenge kan møtes og trene sammen igjen. Frem til det så ber vi dere ta godt vare på dere selv og familien.

 

Styret Ringerike TKD

02.04.2020