Archive for juni, 2012

Takk for meg

Takk for meg!

I dag blir siste gang jeg blir å se i Ringerikshallen på en stund.

Til høsten reiser jeg til Trondheim for å studere på NTNU. Jeg vil derfor takke for meg så lenge.

Å melde meg inn i Ringerike TKD-klubb har vært en av de beste investeringen jeg har gjort. Det har gitt meg utrolig masse gjennom de siste 10 årene, blant annet trening, disiplin, gode holdninger og tilhørighet. Jeg fikk tidlig prøve meg som instruktør, og jeg har lært enormt mye av det. Blant annet har klubben sponset 100 timer trenerkurs. Gjennom klubben kom jeg inn i TTU-miljøet som for meg har vært noe av det aller viktigste med å holde på med Taekwondo. Sommerleir, vinterleir, de sosiale rammene og den gode stemningen. Alt dette har hatt stor innvirkning på den jeg er i dag. Jeg sitter også igjen med en haug av gode venner gjennom TTU-fellesskapet. Takk!

Nå står femårig ingeniør-studium foran meg, og jeg er spent på om jeg får trent noe Taekwondo i Trondheim. Jeg kommer tilbake noen turer i året på besøk og håper klubben fortsetter sin gode stil og kanskje til og med vokser seg større mens jeg er borte, det hadde vært stas!

Jeg vil også takke Geir spesielt for hans rolle og innsats i klubben. Du har i hele min tid i klubben, vært en bauta og en nøkkelperson som klubben IKKE hadde klart seg uten. Til tider har du VÆRT Ringerike TKD.Jeg setter også pris på at jeg alltid har fått «prøve meg», både når det gjelder instruksjon og styreverv. Jeg takker for tilliten.

9.6.2012 Gradring

Vi gratulerer ale som besto graderingen. Men det var flere som ikke fikk nytt belte denne gangen. For de som ikke fikk nytt belte så er det bare en ting og gjøre og det er å trene mer. Eller mer riktig til neste gradering. Ta til dere den veiledning dere fikk av master Jon. Og ta det med dere på trening og stå på.